Resö 12:1 m.fl fastighetsägareförening
 
 

Föreningen är nu upplöst och tillgångarna har överförts till Romleborgs samfällighetsförening enligt årsmötets beslut.

Protokollet från årsmötet 11/7 2006:

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Resö 12:1 m.fl.  fastighetsägareförening 2006-07-11.   

 § 1. Martin Björkman öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

 § 2. Till ordförande för stämman valdes Martin Björkman.

 § 3. Till sekreterare valdes John Forsell.

 § 4. Utsågs Martin Björkman och Kent Östling till justeringspersoner.

 § 5. Närvarande : Inge Andersson, Bertil Bjernstam, Christina Björkman, Folke Björkman, Lena Björkman, Martin Björkman, Ninnie Björkman, Öyvin Björn, Åke Boström, Kristina Dufvenberg, Carl-Gustaf Elinder, Solveig Elinder, Lena Enegren, Anders Englund, John Forsell, Gösta Fredriksson, Anne-Merete Hanneborg, Anders Hedenstedt, Erika Hedenstedt Appelgren, Lars Hedenstedt, Agneta Jacobsson, Bert Johnsson ( också med fullmakt för Charlotta Fröander ), Karin Kempe, Georg Lantz, Erik Lundh, Marie Magnusson, Lars Malm, Bo Nylén, Siv Nylén, Eric Olafsson, Knut Rabe, Kerstin Svensson, Per-Olof Stolt, Louise Söderlund, Sven-Olof Söderlund, Magnus Sörebö, Helene Tranell, Margareta Tranell ( också med fullmakt för Michael Tranell ) och Kent Östling.

 § 6. Martin Björkman sammanfattade vid mötet utdelad verksamhetsberättelse för 2005 ( bilägges ).

 § 7. Revisionsberättelse upplästes av Helene Tranell.

 § 8. Föreningsstämman beslöt godkänna verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2005.

 § 9. Föreningsstämman beslöt upplösa Resö 12:1 m.fl. fastighetsägareförening och att överföra föreningens tillgångar till den nybildade Romleborgs samfällighetsförening.

 Dag som ovan                                            Justeras :

 John Forsell                                        Martin Björkman      Kent Östling

 sekreterare