Några punkter från styrelsemötet 26/6 2007 hos Karin Kempe

Åter