Några punkter från styrelsemötet den 5/6 2011 hos Björkmans

Åter